Genel

Nitrojen Üretim Sistemleri

Kimyasal tankerler, gaz taşıyıcıları ve soğutuculu gemiler, inertleme, temizleme ve kargo doldurma için temiz, kuru nitrojene ihtiyaç duyar. Bunu sağlamanın en etkili yolu gemide nitrojen jeneratörü bulundurmaktır. N2 padding, gaz halindeki nitrojenin boş veya kısmen doldurulmuş bir depolama tankına veya kabına verildiği bir işlemdir. Tankın boş kısmındaki Azot, patlamalara, oksidasyona veya diğer istenmeyen etkilere neden […]

Nitrojen Üretim Sistemleri Read More »

BWTS – Balast Suyu Arıtma Sistemleri

IMO’nun ‘Deniz Çevre Koruma Komitesi’ (MEPC) kapsamında, gemilerde Balast Suyu Arıtma Sisteminin (BWTS) uygulanması önem kazanmıştır. BWTS, balast suyundan aktif olmayan biyolojik organizmaları (zooplankton, alg, bakteri) uzaklaştırmak ve yok etmek için tasarlanmış bir sistemdir. Örneğin Atlantik Okyanusu üzerinde bir yerden yük alan bir gemi, balast tanklarındaki deniz organizmaları ile deniz suyunu (balast) alır. Başka bir

BWTS – Balast Suyu Arıtma Sistemleri Read More »