Haberler

BWTS – Balast Suyu Arıtma Sistemleri

IMO’nun ‘Deniz Çevre Koruma Komitesi’ (MEPC) kapsamında, gemilerde Balast Suyu Arıtma Sisteminin (BWTS) uygulanması önem kazanmıştır.

BWTS, balast suyundan aktif olmayan biyolojik organizmaları (zooplankton, alg, bakteri) uzaklaştırmak ve yok etmek için tasarlanmış bir sistemdir.

Örneğin Atlantik Okyanusu üzerinde bir yerden yük alan bir gemi, balast tanklarındaki deniz organizmaları ile deniz suyunu (balast) alır. Başka bir limandaki balast tankını boşaltacak olan gemi, balast tankındaki organizmaları da denize boşaltacaktır. Bu, taşınan organizmaların neden olduğu biyolojik düzeyde bir deniz kirliliğine neden olacak ve deniz ekosistemi için yıkıcı sonuçlar doğurabilecektir.

BWTS sistemi ile bu deniz canlıları balast anında bertaraf edilerek bu organizmaların diğer denizlere ulaşarak biyolojik sorun oluşturmasının önüne geçilir.