BWTS – Balast Suyu Arıtma Sistemleri

IMO’nun ‘Deniz Çevre Koruma Komitesi’ (MEPC) kapsamında, gemilerde Balast Suyu Arıtma Sisteminin (BWTS) uygulanması önem kazanmıştır. BWTS, balast suyundan aktif olmayan biyolojik organizmaları (zooplankton, alg, bakteri) uzaklaştırmak ve yok etmek için tasarlanmış bir sistemdir. Örneğin Atlantik Okyanusu üzerinde bir yerden yük alan bir gemi, balast tanklarındaki deniz organizmaları ile deniz suyunu (balast) alır. Başka bir […]

BWTS – Balast Suyu Arıtma Sistemleri Read More »